O mně

polarFB

Vzdělání: Magisterské studium psychologie jsem absolvoval na Filozofické fakultě MU (státní zkouška z klinické psychologie), doktorské studium pak na Fakultě sociálních studií MU. Od roku 2009 učím na fakultách FSS MU, ESF MU a Newton college různé teoretické i praktické předměty – psychodiagnostiku, teorie osobnosti, úvod do psychologie, poznání a sebepoznání osobnosti. Externě také spolupracuji s Psychologickým ústavem Akademie věd ČR, kde jsme s kolegou úspěšně realizovali dva velké výzkumné projekty dotované GAČR, zabývající se výzkumem osobnosti, nadání a kognitivního tréninku.

Praxe: Praktické zkušenosti jsem získával již během studia jako dobrovolník v dětských domovech, jako psycholog jsem pak pracoval na ZŠ v Kojetíně a ve sdružení Podané ruce (sekce Drogové služby ve vězení). V roce 2008 jsem nastoupil na čtyřletý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii, který významně obohatil můj osobní i profesionální život. Kromě pátého roku své soukromé praxe již několik let vedu i praktické skupinové workshopy na MU a NC. Nadále na sobě pracuji v rámci pravidelné supervize, odborných konferencí a workshopů (v roce 2017 třeba 14 denní celosvětové setkání gestalt terapeutů organizované institutem GATLA). Jsem členem ČMPS (Českomoravské psychologické společnosti) a APA (American Psychological Association).

Je mi 36 let, zajímám se o dění kolem sebe, volný čas trávím se svojí ženou, rád běhám a čtu i mimo obor (třeba knihy Kurta Vonneguta, Alaina Bottona nebo Michaela Cunninghama).