Psychoterapie

therapyFB

Všeobecně o psychoterapii: jejím cílem je zmírnit psychickou bolest, nebo pomáhat procesu sebeobjevování a seberealizace. Zabývá se příčinami problémů, čímž umožňuje trvalejší změnu – „učí chytat ryby“, místo jejich přijímání. Populární názor, že lidé, kteří vstupují do terapie jsou „cvoci“ nebo „narušení“, je nesprávný – velká většina klientů netrpí psychickou nemocí, potýkají se s běžnými problémy jako úzkost, depresivita nebo vztahové problémy. Podle počtu klientů známe individuální, párovou, rodinnou a skupinovou terapii. Podle vzdělání psychoterapeuta může jít např. o psychoanalýzu, narativní nebo kognitivně-behaviorální terapii. Tyto a další směry se neustále vyvíjejí a každý má svá specifika. Důležité je, že existují znaky, které má většina dobrých terapií – např. nepatologizování (člověk je víc než jen problém, se kterým přichází), přesvědčení, že lidé mohou růst, měnit se a uzdravovat, uznání významu terapeutického vztahu resp. spolupráce s klientem, jistá „hloubka“ celého procesu. A také vědomí toho, že žádná psychoterapie není dokonalá a ne vždy může daný terapeut pomoci danému klientovi.

Gestalt psychoterapie: vznikla v polovině minulého století v USA a dnes patří mezi klasické psychoterapeutické přístupy. K uvedeným znakům dobrých terapii přidává důraz na celistvost člověka a jeho propojenost s ostatními lidmi a prostředím (z německého die Gestalt = tvar, celek). Gestalt terapie se minulostí (na rozdíl od např. psychoanalýzy) nezabývá programově, ale pouze do té míry a takovým způsobem, jakým zasahuje do současného života (důraz na „tady a teď“).

psycholog psychoterapie

Jak pracuji: Jako gestalt terapeut Vám nabízím přívětivý a autentický přístup, bez předem připravených schémat nebo záměrů. Terapii chápu jako bezpečný prostor, ve kterém si můžete lépe uvědomit své obvyklé způsoby chování a prožívání, případně si vyzkoušet nové. Při tom plně respektuji Vaši jedinečnost a svobodné rozhodnutí – je na Vás, jak mojí zpětné vazby využijete. V případě, že se rozhodnete pro naši spolupráci, beru to jako privilegium, a jsem připraven provázet Vás na Vaší cestě sebepoznání a růstu.

Naše první setkání: po tom, co se představíme, Vás poinformuji o několika základních organizačních věcech a zeptám se pár standarních otázek (Váš věk, rodinný stav apod.). To nám zabere cca 10 minut. Pak mě zajímá, s čím přicházíte a občas kladu doplňující otázky. V průběhu setkání se také domluvíme na tom, co byste rádi v terapii dosáhli, jak často se budeme vídat (většinou jednou za týden) a přirozeně máte prostor pro jakékoli Vaše dotazy. V průběhu celé terapie mně zajímá Vaše zpětná vazba, jestli jsou Vám naše sezení nápomocná, případně co byste si představovali jinak.